รายงานยอดผู้สมัคร

14 คน
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด
1 คน
จำนวนผู้จ่ายค่าสมัครแล้ว
13 คน
จำนวนผู้ค้างค่าสมัคร
7 %
จ่ายแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
เลือกประเภท
เลือกกลุ่มอายุ
ชื่อ
นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสอบรายชื่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด มินิมาราธอน 2023
แสดงข้อมูลหน้าละ 14 รายการ
# ชำระเงิน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เสื้อ ประเภท แจ้งชำระเงิน
1
ยังไม่ชำระเงิน
นาย วีรพัฒน์ นามปัญญา XL มินิมาราธอน 10.5 กม. ชาย
Mini Marathon อายุ 40-49 ปี ชาย
ค่าสมัคร 500 บาท
แจ้งชำระเงิน
2
รอการตรวจสอบ
นางสาว น้อย แซ่โค้ว S มินิมาราธอน 10.5 กม. หญิง
Mini Marathon อายุ 50-59 ปี หญิง
ค่าสมัคร 500 บาท
3
ยังไม่ชำระเงิน
นาย โสฬษฒ์ เทพสถิตย์ M มินิมาราธอน 10.5 กม. ชาย
Mini Marathon ไม่เกิน 19 ปี ชาย
ค่าสมัคร 500 บาท
แจ้งชำระเงิน
4
ยังไม่ชำระเงิน
นาย เพลิง พรมวงษ์ซ้าย L ฟันรัน 5 กม. ชาย
Funrun ชาย ทั่วไป
ค่าสมัคร 400 บาท
แจ้งชำระเงิน
5
ยังไม่ชำระเงิน
เด็กชาย Sukontha Sukkammerd S มินิมาราธอน 10.5 กม. หญิง
Mini Marathon อายุ 50-59 ปี หญิง
ค่าสมัคร 500 บาท
แจ้งชำระเงิน
6
ยังไม่ชำระเงิน
นาย ไมยลาภ ศรีสมบัติ XL มินิมาราธอน 10.5 กม. ชาย
Mini Marathon อายุ 40-49 ปี ชาย
ค่าสมัคร 500 บาท
แจ้งชำระเงิน
7
รอการตรวจสอบ
นาย เอกรัฐ สุดชา M มินิมาราธอน 10.5 กม. ชาย
Mini Marathon อายุ 40-49 ปี ชาย
ค่าสมัคร 500 บาท
8
ยังไม่ชำระเงิน
เด็กชาย ปฏิธาณ รื่นเทียน XS ฟันรัน 5 กม. ชาย
Funrun ชาย ทั่วไป
ค่าสมัคร 400 บาท
แจ้งชำระเงิน
9
ยังไม่ชำระเงิน
นาย สิริวัฒน์ ประโยชน์ธนากูล M ฟันรัน 5 กม. ชาย
Funrun ชาย ทั่วไป
ค่าสมัคร 400 บาท
แจ้งชำระเงิน
10
ยังไม่ชำระเงิน
นาย วายุพักต์ สุภาจันทร? L ฟันรัน 5 กม. ชาย
Funrun ชาย ทั่วไป
ค่าสมัคร 400 บาท
แจ้งชำระเงิน
11
ยังไม่ชำระเงิน
นางสาว วราพร ชุชัยสงค์ S ฟันรัน 5 กม. หญิง
Funrun หญิง ทั่วไป
ค่าสมัคร 400 บาท
แจ้งชำระเงิน
12
ยังไม่ชำระเงิน
นาย รัฐพล จิตรพรมมา L ฟันรัน 5 กม. ชาย
Funrun ชาย ทั่วไป
ค่าสมัคร 400 บาท
แจ้งชำระเงิน
13
ยังไม่ชำระเงิน
นาย วชิโนรมณ์ พรอินทร์ XL ฟันรัน 5 กม. ชาย
Funrun ชาย ทั่วไป
ค่าสมัคร 400 บาท
แจ้งชำระเงิน
14
ชำระเงินแล้ว
นาย ทักษิณ ศรสุทธิ์ L ฟันรัน 5 กม. ชาย
Funrun ชาย ทั่วไป
ค่าสมัคร 400 บาท