เสื้อ VIP


เสื้อกลุ่มอายุ


เหรียญรางวัลขนาด 6 ซม. สายดิจิตอล (สายพิมพ์ลาย) เหรียญผ่านการปลุกเสกจากพระเกจิชื่อดัง


ถ้วยรางวัลโลหะ (ซิ้งค์) 


เส้นทางการแข่งขัน (วิ่งแบบไป-กลับ) จุดเริ่มต้น และ เส้นชัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด2 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด