ประมวลภาพงานจักรยาน AV สาเกตนคร  

คลิปงานจักรยาน AV สาเกตนคร  

 

 

บริหารงานโดย อาจารย์ทักษิณ ศรสุทธิ์ อดีตนักกีฬาทีมชาติ โค้ชทีมชาติ

ประสบการณ์จัดกีฬาเพื่อสุขภาพ วิ่ง วิ่งเทล จักรยาน ไตรกีฬา กีฬาผจญภัย มากกว่า 500 สนาม ตลอดระยะเวลา 20 ปี

รับปรึกษาจัดงาน EVENT ตั้งแต่ไม่มีงบประมาณ มีงบประมาณน้อย งบประมาณปานกลาง หรืองบประมาณไม่จำกัด

หน้าร้าน
บรรยากาศภายในร้าน
บรรยากาศภายในร้าน

อุปกรณ์จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครบวงจร
อุปกรณ์จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครบวงจร
อุปกรณ์จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครบวงจร